Author Archives: Editor Team

Smart watch แบรนด์ดังแม่นยำแค่ไหน?

ไม่ใช่ว่าหมอไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนะคะ จริงๆ แล้วหมอสนใจและทดลองเล่นกับ Wearable Devices มาหลายปีแล้ว เริ่มใส่ตั้งแต่ปี 2012 สมัย Jawbone UP กำลังดัง ยังจำได้ว่าคนมักจะถามว่า กำไลสีดำๆ ที่อยู่บนข้อมือคืออะไร

มาตรการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (e-commerce) ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนของรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องจำกัดการช่วยเหลือเฉพาะด้านการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน หรือเสริมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละคน (Put the Right Man on the Right Job) ให้ผู้ประกอบการมุ่งผลิตสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการขาย

การศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากภาระภาษี

ซึ่งหากในอนาคต SFIs แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อย่างจริงจังมากขึ้น การทบทวนเครื่องมือด้านภาษีจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม สำหรับการสนับสนุนภารกิจของ SFIs ภาครัฐอาจพิจารณาแนวทางอื่นๆ ทดแทนการใช้นโยบายด้านภาษี เช่น การให้เงินอุดหนุนในกรณีที่ต้องการผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Tax) จำเป็นหรือไม่?

อะไรคือ Carbon Border Tax? บทความนี้จะเล่าถึงความเป็นมา รวมถึงผลศึกษาผลกระทบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและต่อประชาชนในกลุ่มต่างๆ

มาตรการการเงินการคลังอาเซียนในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

การเกิดขึ้นของโรค COVID-19 นอกจากจะบังคับให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันยังบังคับให้มีการปรับรูปแบบการดำเนินนโยบายสาธารณะและนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อคิดในการดำเนินโยบาย Universal Basic Income (UBI): ถอดบทเรียนจากงานศึกษาของธนาคารโลก

การให้เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างถ้วนหน้า (Universal Basic Income: UBI) เป็นหนึ่งในรูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UBI มักถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Unemployment)

COVID-19

นี่คงเป็นจดหมายที่เขียนยากที่สุดฉบับหนึ่งในชีวิตของผม ไม่เพียงเพราะห่างเหินมานานและคุ้นชินกับโลกดิจิทัลที่ตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างแบบทันทีทันใดเท่านั้น แต่เพราะบรรยากาศของบ้านเมืองในตอนนี้ยังทำให้ผมสับสนอึดอัด และไม่มั่นใจต่อหนทางข้างหน้า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสองชาติมหาอำนาจในปีที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกวารสารการเงินการคลังและท่านผู้อ่านทุกท่าน การจัดทำวารสารการเงินการคลังฉบับนี้ นับเป็นการทำงานบนความท้าทายของพวกเราทีมงานวารสารการเงินการคลัง เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม

ไม่มีประเทศใดในโลกตอนนี้ ที่ผมรู้สึกว่าจะปลอดภัยเท่าประเทศไทย รวมถึงไม่แปลกใจที่แพทย์และนักเขียนชาวอเมริกันออกมากล่าวยกย่องว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลก ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สำเร็จ

160/189