Category Archives: Policy Landscape

กฎหมายไทยพร้อมหรือยัง ถ้าสถาบันการเงินเกิดภาวะล้มละลาย

ก่อนที่จะอ่านต่อไป อยากจะแจ้งความประสงค์ของบทความนี้เพื่อทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ที่เขียนนี้ไม่ได้สื่อว่าจะเกิดเหตุชวนขวัญสยองอันใกล้แต่อย่างใด แต่มุ่งหมายที่จะชี้ให้ทราบ แม้นว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน ประเทศไทยก็มีเครื่องมือพร้อมรับเหตุการณ์นี้เรียบร้อย และขอเฉลยเลยว่าประเทศไทยมีกระบวนการล้มละลายสำหรับสถาบันการเงินมาแล้วเป็น 10 ปี

Data Analytics กำลังพาเราก้าวเข้าสู่ยุค Data Economy

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลของภาครัฐถือเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมาก ด้วยบุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจและความพร้อมด้านดิจิทัล รวมทั้งองค์กรขาดความคล่องตัวด้านการจัดการและความสามารถในการบริหารความเปลี่ยน (Change Management) แต่หากสามารถก้าวข้ามความท้าทายดังกล่าวไปได้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

DCEP : สกุลเงินดิจิทัลในแดนมังกรที่ทั่วโลกจับตามอง

หากสกุลเงินดิจิทัลนี้พัฒนาสำเร็จและเริ่มใช้งานจริง การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ของสกุลเงินหยวนจะลดลงอย่างมาก ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะเปลี่ยนภูมิทัศน์และรูปแบบของระบบชำระเงินของโลกได้อย่างมาก

ส่องนโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตผู้เสนอเป็นตัวแทนพรรคเข้าแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2563

นโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับรัฐบาลกลางโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนชนชั้นกลางและช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้น อย่างไรก็ดีข้อเสนอส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้สูงและบริษัทขนาดใหญ่

สหรัฐอเมริกา-อิหร่าน: ความสัมพันธ์ที่ผันแปร

ดท้ายแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งในอิรักจะยังคงอยู่ต่อไป อิรักจะกลายเป็นสมรภูมิแห่งความตึงเครียดที่ยาวนานอีกครั้ง อันเนื่องมาจากมีความสำคัญต่อทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน และความเป็นปรปักษ์จะยังคงดำเนินต่อไป

หวย กินแล้วแบ่งรัฐบาล

การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คำนวณเงินในกระเป๋ากันให้ดีก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปตอนสิ้นเดือนก็เป็นได้

4P การตลาด วิถีพุทธ กับการหลุดพ้นกับดักทางการเงิน

“สัจธรรม การเวียนว่ายตายเกิดในวงจร 4P” นี้ยังคงมีอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการ 4P จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นไปตามแก่นธรรมที่สอนให้เราตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทนั่นเอง ส่วนเราเลือกที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ หรือจะหลุดพ้น ได้อิสระ ก็สุดแต่บุญกรรมของแต่ละคน COVID-19 ครั้งนี้ น่าจะทำให้เราหันกลับมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินอย่างระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเวลา เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้อย่างยั่งยืน

สหรัฐอเมริกา-อิหร่าน: ความสัมพันธ์ที่ผันแปร

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 1979 ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่สหรัฐอเมริกาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านและนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตร ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจึงมีความตึงเครียดเรื่อยมา

การศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากภาระภาษี

ซึ่งหากในอนาคต SFIs แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อย่างจริงจังมากขึ้น การทบทวนเครื่องมือด้านภาษีจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม สำหรับการสนับสนุนภารกิจของ SFIs ภาครัฐอาจพิจารณาแนวทางอื่นๆ ทดแทนการใช้นโยบายด้านภาษี เช่น การให้เงินอุดหนุนในกรณีที่ต้องการผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Tax) จำเป็นหรือไม่?

อะไรคือ Carbon Border Tax? บทความนี้จะเล่าถึงความเป็นมา รวมถึงผลศึกษาผลกระทบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและต่อประชาชนในกลุ่มต่างๆ

10/29