สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 33
ฉบับที่ 106 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (E-Book)

สวัสดีครับ วารสารการเงินการคลังฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผมรับหน้าที่ในฐานะบรรณาธิการ จึงขออนุญาตแนะนำวารสารอีกครั้งหนึ่งครับว่า วารสารการเงินการคลังถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวมผลงานของเหล่านักเขียนและผู้ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ผลงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งในด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ ต่อสาธารณชน ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

วารสารการเงินการคลังได้มีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเรื่อยมา จนมาถึงฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นปี 33 ฉบับที่ 106 ถือเป็นฉบับแรกที่อยู่ในรูปแบบ E-book โดยไม่มีการตีพิมพ์บนกระดาษ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการสื่อสารที่กระชับ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการนำเสนอที่หลายหลายและสะดวกต่อการติดตามผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ www.fpojournal.com การส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และโซเซียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ และพอดแคสต์ เป็นต้น โดยยังคงมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อหาสาระด้านวิชาการเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วารสารการเงินการคลังฉบับที่ 106 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านใหม่ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานอย่างเป็นกันเองในทุกแง่มุม ตั้งแต่ประวัติส่วนตัวไปจนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในยุค Next Normal นอกจากนี้ ยังมีผลงานจากนักเขียนที่หลากหลายไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจการคลัง แต่ยังมีบุคลากรจากฟากมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจในฉบับนี้อย่างครบรสอีกด้วย

ผมในฐานะบรรณาธิการวารสารการเงินการคลังขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความเข้ามาให้ทีมงานพิจารณาคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อของวารสารการเงินการคลัง โดยบทความควรมีลักษณะของเนื้อหา (Content) ที่เป็นองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือเนื้อหาอื่นใดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ โดยมีเงื่อนไข ความยาวบทความตั้งแต่ 2 หน้า กระดาษ A4 ขึ้นไป (ไม่รวมรูปภาพ ตาราง กราฟ และ Ref.) ในรูปแบบตัวอักษร Angsana หรือ Browallia ขนาด 16 pt และบันทึกไฟล์นามสกุล .doc หรือ docx ส่งมาทาง Email: fiscaljournaleditor@gmail.com ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาลงในวารสารการเงินการคลัง ท่านจะได้รับค่าตอบแทน 1,500 บาท นอกจากนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถสื่อสารกับผมได้ผ่านทาง fiscaljournaleditor@gmail.com หรือ Line ID: norabajra ครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ