สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 116 ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (E-Book)

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ในปี 2567 นี้ วารสารการเงินการคลังก็ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 36 แล้วครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

เศรษฐกิจไทยในช่วงนี้มีความผันผวนและมักเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์พลิกผันอยู่เสมอ ล่าสุดกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) ในปี 2567 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 ต่อปี ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ยังมีหน่วยงานเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีมุมมองทางเศรษฐกิจที่แตกต่างออกไป การทำความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปทางเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนทางการเงินและแผนทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น

วารสารการเงินการคลังขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และมองภาพเศรษฐกิจได้อย่างเฉียบคมยิ่งขึ้น สำหรับวารสารการเงินการคลัง ฉบับที่ 116 ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 นี้ยังคงความเข้มข้นตามสโลแกน “พื้นที่ความคิด เศรษฐกิจการคลัง ของคนทันสมัย” เช่นเดิม ครั้งนี้เรามีบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจการคลังหลายบทความ อาทิ ระบบบำนาญของประเทศเยอรมัน การจัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร แนวทางการดำเนินนโยบายการคลังในต่างประเทศ ตอนที่ 2 กติกาภาษีใหม่ของโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: การปรับใช้กรณี ASEAN+3 และความท้าทายต่อไทย และแนวทางการลดผลกระทบจากมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีในประเทศ CLMVT เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทความเชิงเศรษฐกิจมหภาคและภูมิภาคอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น อนาคตข้าวไทยจะไปทางไหน การพัฒนาการค้าระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองโดยอาศัยการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) ของเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น

นอกจากนี้ ทีมวารสารการเงินการคลังยังมีส่วนร่วมในการจัดรายการ Local Reach เอื้อมลึกถึงภูมิภาค ที่จะมาเปิดมุมมองการวิเคราะห์และการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในแง่มุมที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถสามารถติดตามรับชมได้ทาง Youtube ของวารสารการเงินการคลัง หรือสรุปเนื้อหาผ่านบทความในวารสารการเงินการคลังได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ โปรดติดตามชมนะครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
31 มกราคม 2567