Tag Archives: กระบี่

krabi4 (1)

จังหวัดกระบี่ หนึ่งในจังหวัดที่เราหลงเสน่ห์ไม่เคยเลือนหาย เป็นจังหวัดที่จะต้องไปเที่ยวทุกปี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน… แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงที่เราได้ใช้สิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ในการไปท่องเที่ยว ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้ เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) โดยให้ประชาชนได้ออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ในจังหวัดที่ได้ไปท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ

1/1