Tag Archives: อสังหาริมทรัพย์

โครงการย่านแห่งโอกาส หรือ Opportunity Zones (OZ) ของประเทศสหรัฐฯ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ภายใต้กฎหมาย Tax Cuts and Job Act 2017 เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้เงินทุนระยะยาวไหลเข้าสู่ชุมชนที่มีรายได้ต่ำทั่วสหรัฐฯ เพื่อทำให้เกิดการสร้างงาน การขยายตัวของเศรษฐกิจ และลดความยากจนในพื้นที่ด้อยโอกาส โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนลงทุนใน Qualify Opportunity Fund (QOF) เพื่อลงทุนใน OZ

ปลดล็อกอสังหาฝ่าวิกฤตโควิด

ท้ายที่สุด จากการพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างพี่โก้ ทีมงานก็ได้สรุปได้ว่า คติในการทำธุรกิจในยุคโควิดของเขา คือ “Learn to live with it” เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับทุกวิกฤติอยู่ตลอด วันนี้เราไม่รู้ได้ว่าในอนาคตโลกจะพบเจอกับอะไรอีกบ้าง แต่ด้วยพื้นฐานที่คิดบวกและพร้อมรับมือกับทุกสิ่ง จะเป็นทางเดียวที่เราจะผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่าง Happy

ทรัพย์อิงสิทธิจะเข้ามาเป็นเครื่องใหม่สำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ทรัพย์อิงสิทธิก็เป็นเพียง “ทางเลือก” ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นอยู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ต้องการใช้ประโยชน์จะพิจารณาใช้ทรัพย์อิงสิทธิให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณี

3/3