Tag Archives: อังกฤษ

การเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แท้จริงแล้วคือการเดินทางย้อนเวลา แม้ว่าโลกทั้งโลกหรือเมืองทั้งเมืองคือประวัติศาสตร์ในตัวมันเองดังที่กล่าวไว้แล้วตอนต้น แต่ด้วยความเคยชินจากการใช้ชีวิตในเมืองเราอาจมองไม่เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ตามตึกรามบ้านช่องที่เราเดินผ่าน ตามร่องรอยบนเสาหรือสะพานที่เราสัญจรผ่านเป็นประจำ การเข้าพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการเดินเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลก โลกที่พาเราเดินทางย้อนเวลาไปยังยุคสมัยและสถานที่ที่เราสนใจ

ผมมองเห็นทะเลแทบทั้งวันตั้งแต่ลืมตาตื่นและหลับตาลง ทะเลแต่ละช่วงวันมีเฉดสีแตกต่างกัน และแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศด้วย ตอนเช้าแสงแรกของวันจะสะท้อนระลอกคลื่นเป็นสีขาวแวววับ ตอนบ่ายบางห้วงขณะเงาสะท้อนจะเป็นสีเงิน แต่โดยส่วนมากเงามีเทาของเกลียวคลื่นจะแต่งเติมท้องน้ำให้ดูขรุขระเหี่ยวย่นตลอดเวลา

2/2