Tag Archives: เงินดิจิทัล

DCEP : สกุลเงินดิจิทัลในแดนมังกรที่ทั่วโลกจับตามอง

หากสกุลเงินดิจิทัลนี้พัฒนาสำเร็จและเริ่มใช้งานจริง การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ของสกุลเงินหยวนจะลดลงอย่างมาก ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะเปลี่ยนภูมิทัศน์และรูปแบบของระบบชำระเงินของโลกได้อย่างมาก

1/1