สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 110 ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (E-Book)

สวัสดีผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารการเงินการคลังในรูปออนไลน์ (E-Book) โดยครั้งนี้เป็น ปีที่ 34 ฉบับที่ 110 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กันแล้ว

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

วารสารการเงินการคลังฉบับนี้  ยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระที่หลากหลาย คงความเป็นสากล และทันเหตุการณ์ในยุคดิจิทัล โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและนโยบาย อาทิ หนี้ครัวเรือน การท่องเที่ยว วิกฤตศรีลังกา ความสำคัญของ Geopolitics ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และเรื่องของธุรกิจประกันภัยในยุค Digital Transformation ที่รู้จักในคำว่า “InsurTech” นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การประยุกต์ใช้แนวคิด BCG การพัฒนาตลาดพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยผ่านภาษีหลุมฝังกลบ และ Hometown Tax ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีบทความที่เล่าถึงสาระสำคัญส่วนหนึ่งจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold จากการประกวดผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทคณะบุคคลประเภทแนวคิดกระบวนการทำงานใหม่ของกระทรวงการคลัง เรื่อง STAR ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุก เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

ผมขอขอบคุณ ผู้เขียน ผู้อ่าน ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิด E-Book ฉบับนี้ เป็นอย่างสูงครับ วารสารของเราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่านวารสารการเงินการคลัง โดยส่งบทความของท่านมาได้ที่ Email: fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากวารสารการเงินการคลังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่านได้ โปรดติดต่อเข้ามาทาง โทรศัพท์ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
15 สิงหาคม 2565