Category Archives: Investment

ปลดล็อกอสังหาฝ่าวิกฤตโควิด

ท้ายที่สุด จากการพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างพี่โก้ ทีมงานก็ได้สรุปได้ว่า คติในการทำธุรกิจในยุคโควิดของเขา คือ “Learn to live with it” เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับทุกวิกฤติอยู่ตลอด วันนี้เราไม่รู้ได้ว่าในอนาคตโลกจะพบเจอกับอะไรอีกบ้าง แต่ด้วยพื้นฐานที่คิดบวกและพร้อมรับมือกับทุกสิ่ง จะเป็นทางเดียวที่เราจะผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่าง Happy

อาชีพดาวรุ่งยุค COVID-19 ในประเทศไทย

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภาพรวม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางวิกฤติยังคงมีโอกาสเสมอ หากแรงงานไทยมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หวย กินแล้วแบ่งรัฐบาล

การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คำนวณเงินในกระเป๋ากันให้ดีก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปตอนสิ้นเดือนก็เป็นได้

มาตรการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (e-commerce) ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนของรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องจำกัดการช่วยเหลือเฉพาะด้านการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน หรือเสริมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละคน (Put the Right Man on the Right Job) ให้ผู้ประกอบการมุ่งผลิตสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการขาย

ในปี 2020 คำทำนายที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นของ Nouriel Roubini นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ที่ทำนายว่าปี 2020 เศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่เห็นด้วยกับคำทำนายดังกล่าว และขอฉายภาพคำทำนาย 5 ประการที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ดังนี้

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

เตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่เพียงแต่ในกลุ่มธนาคารหรือนักลงทุน แต่นักกฏหมายและหน่วยงานกำกับการชำระเงินและการธนาคารอาจจะต้องสร้างชุดเกราะให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคารและการชำระเงินที่ครอบคลุมถึงเงินดิจิตอลที่อาจเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

ทรัพย์อิงสิทธิจะเข้ามาเป็นเครื่องใหม่สำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ทรัพย์อิงสิทธิก็เป็นเพียง “ทางเลือก” ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นอยู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ต้องการใช้ประโยชน์จะพิจารณาใช้ทรัพย์อิงสิทธิให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณี

ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทย

ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่ไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กัน

ทิศทางภาคบริการไทย สู่ยุคของ “Modern service”

ภาคบริการของไทยที่ยังพึ่งพิงแต่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมหากจะหวังพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะในระยะยาวอาจจะมีข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นภาคบริการยังมิติทางกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคบริการมากยิ่งขึ้น

10/13