สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 113 ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (E-Book)

สวัสดีครับ เข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2566 แล้ว วารสารการเงินการคลังยังคงมีบทความดี ๆ มานำเสนอให้ท่านผู้ติดตาม e-Book ของเราได้อ่านอย่างครบรสเช่นเคยครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน วารสารการเงินการคลัง ได้พัฒนารายการสัมภาษณ์ใหม่ ๆ ผ่านรายการ Local Reach เอื้อมลึก ถึงภูมิภาค ที่ทางวารสารของเราร่วมมือกับกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และคณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์กร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ เราจะยังมีการพัฒนางานใหม่ ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา โปรดติดตามนะครับ

สำหรับ วารสารการเงินการคลังฉบับล่าสุดนี้ ยังคงมีบทความที่น่าสนใจ ครบรส ทั้งเรื่องใกล้ตัวที่ควรวางแผนเผื่ออนาคต อาทิ เรื่อง การออมผ่านการใช้จ่ายเพื่อการเกษียณ เรื่องรอบตัวที่น่าจับตา อาทิ การแก้กฎหมายการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทประกันวินาศภัยไทย และที่ขาดไม่ได้คือความหลากหลายของการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น การค้าชายแดนในมุมมองเศรษฐกิจวิถีใหม่ การปลดล็อกกัญชา การพัฒนาเมืองระยองด้วยเทคโนโลยี Metaverse การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในระดับตำบลด้วยแนวคิด “Smart Tambon Model” การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่ อ.เบตง จ. ยะลา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีงานเขียนเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้ได้ย้อนอดีตกันอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ นักเขียน ผู้อ่าน ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารฉบับนี้เป็นอย่างสูงครับ เรายังคงเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่าน mail: fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากท่านไว้วางใจให้วารสารการเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อเข้ามาทาง โทรศัพท์ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
27 เมษายน 2566