สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 117 ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 (E-Book)

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารการเงินการคลัง ฉบับ e-Book ล่าสุด ในฉบับที่ 117 ปีที่ 36 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2567 นะครับ

ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารการเงินการคลัง www.fpojournal.com ซึ่งปัจจุบันนี้มีการเพิ่ม Section ใหม่ชื่อว่า Economic Brief เป็นการสรุปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการตีแผ่ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ ที่น่าสนใจในรูปแบบ infographic 1 หน้า ปัจจุบันมีอยู่กว่า 40 หัวข้อให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับ นอกจากนี้ วารสารการเงินการคลังยังมีช่องทาง YouTube ให้ทุกท่านได้ติดตาม ล่าสุดมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์ติดตามเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยดัชนีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (Spatial Economic fundamental Index) และแผนที่การเงินครัวเรือนไทยเป้นคลิปสั้นๆ ให้ติดตามกันด้วยนะครับ

สำหรับวารสารเล่มล่าสุด เรายังคงมีเรื่องราวดี ๆ ในรูปแบบของบทความมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านอย่างครบรสเช่นเคยครับ เริ่มต้นเรื่องแรกวารสารการเงินการคลังขอนำทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับเรื่องราวของพันธบัตรเงินกู้ยุโรป รุ่น พ.ศ. 2467 ของรัฐบาลไทยที่เพิ่งครบ 1 ศตวรรษไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในโอกาสนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้เขียนมาร่วมรายการ Local Reach เอื้อมลึกถึงภูมิภาค นำเสนอรายละเอียดเชิงลึกจากการสัมภาษณ์อย่างเต็มอิ่มซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้บนช่องทาง YouTube ของวารสารครับ นอกจากนี้ หากทุกท่านเข้าไปอ่านบทความเรื่องนี้บนเวปไซด์ fpojournal.com ก็จะสามารถ zoom ภาพพันธบัตรเพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบันด้วยครับ แล้วตามติดมาด้วยบทความ Series เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการคลังในต่างประเทศ ฉบับนี้เป็นตอนที่ 3 ซึ่งตอนสุดท้ายแล้วครับ จากนั้นเราจะได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อ GDP โดยใช้ตัวคูณทางการคลัง (Fiscal Multiplier) เปรียบเทียบระหว่างรายจ่ายเงินโอนให้ประชาชนทั่วไปและเงินโอนให้ผู้มีรายได้น้อยให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน และแน่นอนครับขาดไม่ได้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ ในบทความเรื่องรัฐบาลท้องถิ่นในอังกฤษล้มละลาย : สาเหตุ ทางออก และบทเรียนสำหรับไทย ต่อมาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทศกาลด้านวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Economy) เรื่องโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กับโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง เรื่องการประยุกต์แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเทศบาลนครลำปาง และสุดท้ายที่จะนำมาเสิร์ฟเพื่อความครบรสเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI กับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมกีฬาทั่วโลก

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวารสารของเรา หากท่านสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่านวารสารการเงินการคลัง โปรดส่งบทความผ่านเข้ามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากท่านต้องการให้วารสารการเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
30 เมษายน 2567