สารผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในโอกาสการเปิดตัวเว็บไซต์วารสารการเงินการคลัง

สารผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในโอกาสการเปิดตัวเว็บไซต์วารสารการเงินการคลัง

วารสารการเงินการคลังอยู่คู่กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 กระทั่งปัจจุบันที่วารสารการเงินการคลังได้มีก้าวย่างที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง นั่นคือ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation

ผมในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ เริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผมได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานวารสารการเงินการคลังชุดใหม่ พร้อมทั้งให้โจทย์ว่า วารสารการเงินการคลังควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อยุคสมัยแห่งสื่อดิจิทัล ที่เน้นการสื่อสารที่กระชับ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งรองรับพฤติกรรมของผู้อ่านที่ลดการพลิกอ่านข้อมูลบนหน้ากระดาษและหันมาเลื่อนจอโทรศัพท์มือถือดูสิ่งที่สนใจผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น

วารสารการเงินการคลังจึงได้พัฒนาสื่อและช่องทางการการนำเสนอรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันผู้อ่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.fpojournal.com รวมถึงในรูปแบบ E-Book และโซเซียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (Youtube) และพอดแคสต์ (Podcast) ซึ่งทั้งหมดตอบโจทย์ที่ผมได้ให้ไว้เป็นอย่างดี

ในโอกาสการเปิดตัววารสารการเงินการคลังรูปแบบใหม่ครั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีในความสำเร็จก้าวสำคัญนี้ และขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานสร้างสรรค์วารสารการเงินการคลังในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง ประเด็นทางเศรษฐกิจ และผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ต่อไป

สุดท้ายนี้ หวังว่า ผู้อ่านจะมีความสุขและสนุกกับการติดตามวารสารการเงินการคลัง ผมขอฝากผลงานของวารสารการเงินการคลังกับทุกท่านด้วยครับ

ลวรณ แสงสนิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง