Tag Archives: รุ่งนภา ทองเสนอ

จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ติดกับภูเก็ตแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามจังหวัดนี้ และจะขับรถเลยไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกัน อาจเป็นเพราะพังงาเป็นจังหวัด

1/1