Tag Archives: เจเน็ต เยลเลน

บทความนี้จึงขอเล่าชีวิตการศึกษา การทำงาน รวมทั้งภารกิจ แนวทางการทำงาน และความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้จักเธอมากขึ้นในฐานะผู้นำหญิงคนแรกของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และด้านการเงินการคลังของสหรัฐฯ

1/1