Tag Archives: เยอรมนี

ภาพปราสาทหลังใหญ่ราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (หรือถ้าเป็นฉบับย่อก็สวนสนุกแดนเนรมิต) ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาสูงกลางป่า มีทิวทัศน์เทือกเขาสลับซับซ้อนอยู่ลิบๆ เป็นฉากหลัง ที่กล่องมีคำบรรยายเขียนไว้เพียงว่า Schloss Neuschwanstein

1/1