Tag Archives: วรรณวิภา แสงสารพันธ์

บทความโดยวรรณวิภา แสงสารพันธ์ ข้าวเป็นธัญพืชที่ประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย และการปลูกข้าวนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยมากว่า

1/1