Tag Archives: Kawasaki

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นโบราณกลางแจ้งตั้งอยู่กลางสวนอิคุตะปาร์ค ในเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาว่า อาจจะฟังดูไกลแต่จริงๆ แล้วใช้เวลาเดินทางจากใจกลางโตเกียวเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

1/1