Tag Archives: PICO FINANCE

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบอื่นๆ ได้ โดยผู้บริโภคจะได้รับการดูแลในส่วนของการทำสัญญาที่เป็นธรรมการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1/1