Tag Archives: Digital Currency

Cyber Security

ยิ่งโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากเท่าใด Cybersecurity ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเท่านั้น การเติบโตทางธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนได้ หากขาด Cybersecurity เพราะการถูกโจมตีระบบเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ธุรกิจสูญเงินจำนวนมหาศาลได้

DCEP : สกุลเงินดิจิทัลในแดนมังกรที่ทั่วโลกจับตามอง

หากสกุลเงินดิจิทัลนี้พัฒนาสำเร็จและเริ่มใช้งานจริง การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ของสกุลเงินหยวนจะลดลงอย่างมาก ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะเปลี่ยนภูมิทัศน์และรูปแบบของระบบชำระเงินของโลกได้อย่างมาก

เตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่เพียงแต่ในกลุ่มธนาคารหรือนักลงทุน แต่นักกฏหมายและหน่วยงานกำกับการชำระเงินและการธนาคารอาจจะต้องสร้างชุดเกราะให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคารและการชำระเงินที่ครอบคลุมถึงเงินดิจิตอลที่อาจเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

3/3