Tag Archives: ท่องเที่ยว

การเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แท้จริงแล้วคือการเดินทางย้อนเวลา แม้ว่าโลกทั้งโลกหรือเมืองทั้งเมืองคือประวัติศาสตร์ในตัวมันเองดังที่กล่าวไว้แล้วตอนต้น แต่ด้วยความเคยชินจากการใช้ชีวิตในเมืองเราอาจมองไม่เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ตามตึกรามบ้านช่องที่เราเดินผ่าน ตามร่องรอยบนเสาหรือสะพานที่เราสัญจรผ่านเป็นประจำ การเข้าพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการเดินเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลก โลกที่พาเราเดินทางย้อนเวลาไปยังยุคสมัยและสถานที่ที่เราสนใจ

krabi4 (1)

จังหวัดกระบี่ หนึ่งในจังหวัดที่เราหลงเสน่ห์ไม่เคยเลือนหาย เป็นจังหวัดที่จะต้องไปเที่ยวทุกปี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน… แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงที่เราได้ใช้สิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ในการไปท่องเที่ยว ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้ เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) โดยให้ประชาชนได้ออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ในจังหวัดที่ได้ไปท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ

2/2