Category Archives: Local Opportunities

ผลการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยรองรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันชาติ ของ สปป. ลาว (วันที่ 2 ธันวาคม 2564)

1/1