Tag Archives: เศรษฐกิจไทย

COVID-19

นี่คงเป็นจดหมายที่เขียนยากที่สุดฉบับหนึ่งในชีวิตของผม ไม่เพียงเพราะห่างเหินมานานและคุ้นชินกับโลกดิจิทัลที่ตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างแบบทันทีทันใดเท่านั้น แต่เพราะบรรยากาศของบ้านเมืองในตอนนี้ยังทำให้ผมสับสนอึดอัด และไม่มั่นใจต่อหนทางข้างหน้า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสองชาติมหาอำนาจในปีที่ผ่านมา

ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทย

ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่ไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กัน

2/2